Kaip registruotis

REGISTRACIJOS VIETOS IR DATOS

1. Iki gegužės 21 d. 19.00 val. dalyvių registracija internetinėje svetainėje: www.viltiesbegimas.lt, užpildžius elektroninę registracijos anketą ir per elektroninę bankininkystę atlikus paramos mokėjimą (į el. bankininkystę bus nukreipiama automatiškai užpildžius elektroninę registracijos anketą).

2. Gegužės 20-22 d., Klaipėdos Atgimimo aikštėje, H. Manto g./Naujojo sodo g., vyks išankstinė dalyvių registracija vietoje bei jau užsiregistravusių dalyvių paketo atsiėmimas. Registracijos/paramos mokestis bus priimamas grynais pinigais (banko kortele atsiskaitymas nebus priimamas). Registracijos atidarymo ir uždarymo laikai:

  • Gegužės 20 d. nuo 16.00 – 19.00 val.;
  • Gegužės 21 d. nuo 11.00 – 19.00 val.;
  • Gegužės 22 d. nuo 8.00 – 12.30 val.

3. 5 km/ 3 km distancijų dalyviams, atlikusiems išankstinę registraciją, starto dieną (t.y. gegužės 22 d.) numeriai ir dalyvio paketai nebus išduodami (išskyrus dalyviams iš kitų miestų ir dalyviams kurie iš anksto informuos apie tai organizatorius – viltiesbegimas@gmail.com). Šių trasų dalyviai savo paketą turi atsiimti iš anksto, kaip nustatyta bėgimo reglamento 9.1.2 punkte.

4. Gegužės 22 d. „Vilties bėgimo 2022” distancijų starto vietose vyks naujų dalyvių registracija vietoje ir dalyvių paketo atsiėmimas. Registracijos/paramos mokestis bus priimamas grynais pinigais (banko kortele atsiskaitymas nebus priimamas). 

  • 42.195 km ir 21.098 km, 10 km – vyks tik dalyvių paketo atsiėmimas, registracija vietoje į šias bėgimo distancijas nevyks. Atgimimo aikštėje. Būti prie starto linijos 8.45 val. Startas 9.00
  • 10 km – vyks tik dalyvių paketo atsiėmimas, registracija vietoje į šią bėgimo distanciją nevyks. H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje. Būti prie starto linijos 9.45 val. Startas 10.00 val.
  • 5 km – H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje. Būti prie starto linijos 12.45 val. Startas 13.00 val.
  • 3 km – H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje. Būti prie starto linijos 13.15 val. Startas 13.30 val.
  • 0.750 m – H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje. Būti prie starto linijos 11.45 val. Startas 12.00 val.
  • 0.450 m – vaikiška trasa. Startas 11.00 val. Startas/finišas – Danės g. 17, Klaipėda. Registracija tik aikštėje.

DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS

1. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui neleidžiama.

2. Dalyvių amžius yra ribojamas tam tikrose distancijose, kaip numatyta reglamente.

3. Asmenys iki 16 metų (imtinai) užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką atsakomybę už jų sveikatą ir saugumą.

4. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti bėgimo nuotolį į trumpesnį, jis turi sumokėti distancijos keitimo mokestį – 5 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia sumokėti startinio registracijos mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį registracijos startinį mokestį ir distancijos keitimo 5 EUR mokestį. Distancijos keitimas galimas iki 2022 gegužės 20 d. 18 val. Sumokėjęs papildomą mokestį, atsiunčia banko pavedimą organizatoriams su prašymu užregistruoti jį kitoje distancijoje.

5. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti dalyvio informaciją registracijos sąraše, jis turi sumokėti duomenų keitimo mokestį – 5 EUR.

6. Dalyvis, atsiimdamas starto paketą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą/arba patvirtinantį jo registraciją laišką. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo asmens dokumento kopiją.

7. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

8. Dalyvis sutinka ir registruodamasis automatiškai patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje tenka tik dalyviui.

9. Dalyvių starto/paramos įnašas yra negrąžinamas.

10. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros